پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف


اخبار
شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦
 


شماره خبر :٥٣٢٢٢٦ تاریخ انتشار خبر : 1396/09/20 ا ١٣:٠٣
در حمایت از آرمان فلسطین
دیدار رهبر معظم انقلاب با علیرضا کریمی،پهلوان کشتی گیر کشورمان
رهبر فرزانه انقلاب با علیرضا کریمی پهلوان کشتی گیر کشورمان ،بعد از اقدام ارزشمند وی در حمایت از آرمان مردم فلسطین ، دیدار کردند.بیانات رهبر فرزانه انقلاب با علیرضا کریمی پهلوان کشتی گیر کشورمان


... آقا جان! کار بزرگی کردی؛ یعنی این کاری که شما کردی، از سِنخ کار پوریای ولی است؛ این را پای خدا حساب کن و اجرش را از خدا بخواه و برای خودت حفظش بکن؛ یعنی  این اجر معنوی را  نگه دار. البتّه آقایان بایستی پاداش مادّی ایشان را کم نگذارید. من واقعاً وقتی‌که مطّلع شدم، احساس عزّت کردم از این کار شما؛ یعنی آدم احساس عزّت میکند که یک جوانی از جوانهای ما، این‌جور حاضر است که برای خاطر یک هدف بزرگ و بلند، پا روی نفس خودش بگذارد. آفرین آقا جان، آفرین. ان‌شاءاللّه موفّق باشی.

 خروج