پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف


اخبار
يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
 


شماره خبر :٥٣٦٠٤٤ تاریخ انتشار خبر : 1396/12/06 ا ١١:١٤
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد:
نخستین همایش «علم متعهد»
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف نخستین همایش «علم متعهد» برگزار می گردد
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف ؛ نخستین همایش «علم متعهد»  با حضور وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری و رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جمعی از فرهیختگان دانشگاهی در تاریخ سیزدهم اسفند ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.

 


خروج