پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف


اخبار
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
 


شماره خبر :٥٢٠٠٧١ تاریخ انتشار خبر : 1396/01/21 ا ١١:٠٧
برنامه اعتکاف
برنامه اعتکاف
برنامه اعتکاف


خروج